Planprogram med byplangrep Fornebu sør

I dag er det meste av arealet innenfor planområdet Fornebu Sør sprengt bort og/eller gravd opp. Det er imidlertid to, små, gjenværende arealer med natur innenfor planområdet og representerer en siste rest av Fornebus kollelandskap i dette området.

Les hele merknaden her