Pøbelgrandugnad på Konglungen i Asker

Bli med Botanisk forening på å fjerne ungplanter av edelgran i naturreservatet og landskapsvernområdet

Vi minner om

Lørdag 25. september, kl. 11.00

PØBELGRANDUGNAD PÅ LØKENESHALVØYA Også i år har vi dugnad for å fjerne ungplanter av edelgran som har spredt seg og truer sjeldne planter i naturreservater og landskapsvernområder. Vi stiller med utstyr som greinsakser, arbeidshansker, og hvis det blir noenlunde fint vær, blir det servering av mat nede ved stranda. Varighet 3-4 timer.

Dugnadsledere (fra ØLA): 
Dugnadsleder: Svein Olav B. Drangeid (918 09 264)

Oppmøte:   Parkeringsplassen ved Spiradammen

Offentlig transport:
Buss 250 (mot Slemmestad) fra Oslo Bussterminal kl. 10.00, Vika Atrium kl. 10.11 eller Lysaker kl. 10.18 til Vettre kl. 10.42. Derfra ca 15 minutter å gå til parkeringsplassen ved Spiradammen. 

Litt info om pøbler med nåler på

Alle hjertelig velkommen.
Hilsen styret i ØLA