Ravndalen – Oppegårdskollen

Vill og vakker eventyrskog

Eventyrskogene. Troll og tusser. Vilt og vakkert. Variert. Storskog, skjulte tjern og ville bergformasjoner. 12 år brukte NOA på å registrere Markas mest opplevelsesrike områder. Vi kalte dem eventyrskoger, og greide å få med en egen vernehjemmel i Markaloven for slike områder. Men for Ravndalen  kom Markaloven for seint.  1,6 km2 ble vernet etter naturmangfoldloven i 2010!

Området har ikke merka skiløyper eller stier, så her må man ta seg fram på egenhånd. Desember har de siste årene bydd på både skiføre og barmark, så her må man tilpasse seg forholdene. Vi tar utgangspunkt i barmark: Buss til Glittre sanatorium og opp umerket sti rett øst for sykehuset oppover lia mot Oppegårdskollen. De første kilometerne går i flott eventyrskog, med kalk- og næringskrevende vekster. Her finner du barlind og tysbast, blåveis og liljekonvall og storskog avvekslende med furuskog der jordsmonnet er tynt.

Stien bringer deg nord for Oppegårdskollen, hvor vi følger veien sørover til en klynge med hytter – herfra er det lett å ta seg inn i reservatet. På brekket ut mot Hakadal ligger gamle dagbrudd, der de rundt forrige århundreskiftet forsøkte seg på gruvedrift etter kobber. Store steintipper vitner om innsatsen, selv om skogen sakete, men sikkert er i ferd med å kamuflere sporene. Vi følger høyeste ryggen sørover til det høyeste partiet, hvor det er fint å raste når det ikke er for mye vind. Er det rusket tar vi østover, ned bratta til selve Ravndalen. Som forventet fra navnet er det skikkelig villmark, med bratte stup og storskog.

Uten is på vannene må vi holde østsiden av dalen nedover, mens is og snø muliggjør den enklere traséen i dalbunnen og over vannene. En varme med svartkjele og noe godt på steikespiddet passer godt i storskogen mens skumringen siger på.

Siden dagene er så korte, gjør vi hjemturen enkel: Fra Ravndalstjernet og ned til bilveien nord for Bergstjern, og denne sørover til Berg og bussen fra Strøm Bru.

Se turen i Google Maps