Regjeringen må nå trekke utslippstillatelsen til gruvedumping i Førdefjorden i Sogn og Fjordane!

Et viktig uttalelse på Naturvernforbundets landsmøtet som var i helgen var at Regjeringen må nå trekke utslippstillatelsen til gruvedumping i Førdefjorden i Sogn og Fjordane. Driftskonsesjonen til Nordic Mining skal tillate deponi av 250

million tonn gruveslam i Førdefjorden, som er gitt beskyttelse som nasjonal laksefjord. De skadelige konsekvensene av fjorddumping på fisk og vannlevende organismer er godt kjente. Norge er et av bare tre land i verden som fortsatt tillater dumping av gruveavfall i sjøen.

– Tillatelsene må trekkes, slik at dette miljøskadelige prosjektet kan skrinlegges en gang for alle. Førdefjorden må bevares, ren og fiskerik som nå, også for kommende generasjoner. Dette er en av få gjenværende fjorder på Vestlandet med et intakt og fullt fungerende økosystem, sier Truls Gulowsen, nyvalgt leder i Naturvernforbundet.

Gulowsen viser til at Erna Solberg leder Det internasjonale havpanelet, som påpeker hvor viktig det er å stanse forurensningen fra land. I tillegg har Norge ved statsministeren fått en lederrolle det i FN havforskningstiår. Tilstanden for verdens hav er svært alvorlig. Havpanelet har slått alarm om svært alvorlig tilstand for verdens hav og ber om omfattende innsats for å redde havets økosystemer.

Les mer: Trekk tillatelsen til gruvedumping i Førdefjorden https://naturvernforbundet.no/…/trekk-tillatelsen-til…

Bli med og si nei til gruvedumping i Førdefjorden ved å send e-post til næringsminister Iselin Nybø og fortell henne hva du mener om saken https://naturvernforbundet.no/gruvedumping/