Restaurering etter bygging av Follobanen

Anleggsvirksomheten ved bygging av Follobanen har medført endringer i naturområder som ennå ikke er utbedret

Bane NORs anleggsvirksomhet i Nordre Follo i forbindelse med Follobanen er ferdig. Anleggsvirksomheten har medført en del endringer i områdene ved Roås der tunnelåpningen til Blixtunnelen er. Området på andre siden av Langhusveien, er også sterkt berørt da dette har vært et riggområde for anleggsvirksomheten. På Langhus er det et område der en transformatorstasjon er anlagt og en strømkabelgrøft fra transformatorstasjonen til stedet for nedføring av strømledning til Blixtunnelen.

2 år etter ferdigstilling er områdene fortsatt ikke restaurert

Vedlagt ligger brev Naturvernforbundet i Nordre Follo har sendt kommunen og Bane Nor