Samarbeidsbrev om deponering av hageavfall i Slorene.

Naturvernforbundet i Nordre Follo og BirdLife Oslo og Akershus har forfattet et fellesbrev til kommunen, og det er gjengitt under.

BirdLife Oslo og Akershus og Naturvernforbundet i Nordre Follo har registrert at det fortsatt pågår deponering av hageavfall ved Slorene naturvernområde i Nordre Follo.

På en tur til Slorene 10.08. kunne vi se et nytt lass med hageavfall som var dumpet rett nordvest for snuplassen like inntil Greverudbekken langs Gjersjøveien.

Dette er under 100 m fra stedet der det tidligere var dumpet hageavfall, og rett bak skilt kommunen har satt opp med informasjon om forbund mot dumping.

Det er beklagelig at det fortsatt pågår deponering av hageavfall i dette området, til tross for de tiltak som er gjort.

Behovet for ytterligere tiltak for å stanse aktiviteten med deponering av hageavfall er åpenbart.

Vi ber derfor kommunen om å sende ut et brev til alle beboerne i nærområdet med en påminnelse om forbudet mot deponering av hageavfall i naturen, samt med informasjon om andre lovlige muligheter for å bli kvitt hageavfallet.

I tillegg bør kommunen fjerne det nylig deponerte hageavfallet, både for å rydde opp og for å forhindre en uheldig signaleffekt som kan innby til videre deponering.

Vi håper på en snarlig igangsettelse av tiltakene nevnt over, og vi ber om å holdes orientert.