Samarbeidspartnere

I NiBs formålsparagraf står det bl. a. ”NiB skal i samarbeid med myndigheter, NOA, andre organisasjoner og foreninger, bedrifter og enkeltpersoner verne om kommunens natur og livsmiljø…”

NiB har en bred kontaktflate i sitt arbeid enten det gjelder samarbeid om enkeltsaker eller innhenting av informasjon. Nedenfor nevnes dem vi har kontakt med:

Myndigheter

  • Natur- og idrettsforvaltningen i Bærum kommune
  • Plan- og miljøavdelingen i Bærum kommune
  • Politiske partier
  • Fylkesmannens miljøvernavdeling
  • Fylkeskommunen, spesielt avdelingen for kulturminner

Naturvernforbundets fylkeslag og sentralenhet

Organisasjoner og fora

Velforeningene i Bærum

· Bærum Velforbund

· Velforeninger i saker som faller inn under NiBs formålsparagraf.

Grupper

· Aksjonsgruppen for drift av Kolsåsbanen (ADAK)

Faggrupper

· BioFokus (tidl. Stiftelsen Siste Sjanse)

· SABIMA (Samarbeidsrådet for Biologisk Mangfold)

Oppdatert 2009.12.30.