Seier for bytrærne

To store, gamle furutrær på Nordstrand er reddet. En nabo ønsket trærne fjernet fordi han mente trærne ødela kveldssol på hans tomt. Saken ble ført for Oslo tingrett som konkluderte at naboen ikke har rett til å kreve trærne felt.

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) har fulgt saken med interesse. – Det er gledelig at bevaring av eksisterende vegetasjon i nærmiljø nå tillegges en ny og høyere prioritet, sier Berit Lind i NOAs tregruppe i et leserinnlegg.