Seterdriften i Marka gjenopptatt – Frønsvollen åpnet

Med 200 gjester tilstede foretok byråd for Miljø og Samferdsel, Peter N. Myhre, den offisielle åpningen av Frønsvollen som seter og som NOAs nye senter for Markakulturen og eventyrskogene. Både kommunens innsats for friluftsliv og naturvern, og NOAs innsats i markasaken og i en rekke andre saker fikk sterkt skryt.

Søndag ble en eldgammel tradisjon gjenopptatt i Marka, da Frønsvollen i Nordmarka ble gjenåpnet som seter. Etter en gedigen dugnadsinnsats er de gamle vollene ryddet, og de første beitedyra på plass. Arbeidet fortsetter med ytterligere rydding av vollen, slik at beiteaktiviteten kan økes i framtiden. Friluftsetaten i Oslo kommune og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) står bak tiltaket.

Til åpningen hadde nær 200 Marka-entusiaster funnet veien, med Byråden for miljø og samferdsel, Peter N. Myhre, i spissen – for anledningen til hest, sammen med Friluftsetatens dsirektør, Anne Smedsrud.

Friluftsetaten fikk mye skryt for sin omlegging av driften i kommuneskogene, der hensynet til friluftslivet og naturverdiene er satt i sentrum, ikke bare i ord, men også i handling. I sin tale til forsamlingen, sa lederen for NOAs Frønsvollenutvalg, Nikolai Norman, at den driften som kommunen forestår i Marka bør stå som forbilde for forvaltningen av resten av Marka, og at kommunens flerbruksplan bør danne en mal for den nye Markaloven.

Naturvernforbundet ble også mange gode ord til del, da Byråden foretok den offisielle åpningen. Evnen til samarbeid og en faglig og saklig basis for arbeidet var egenskaper som ble trukket fram i talen, før byråden hevet lauvingskniven og hogg over det røde båndet foran ”Frønsstallen”. På Frønsvollen kommer Naturvernforbundet til å drive opplysningsvirksomhet om Oslomarka, om Markakulturen og om de siste ”eventyrskogene” – gamle skoger med store opplevelsesverdier. På åpningsdagen var det natursti på vollen, guidet tur gjennom eventyrskogen som omkranser frønsvollen og foredrag om Markaloven i ”Frønsstallen”, det sentrale punktet for informasjonsvirksomheten på stedet.

Felespill under åpningen av Frønsvollen.
Klikk på bildet for å se flere bilder fra åpningen.