Skaugumsåsen

Lett tilgjengelige skogopplevelser

Skaugumsåsen naturreservat på 1,34 km2 ble opprettet i 1982, 1993 og utvidet i 2005. Området er svært mye besøkt av turgåere. De fleste går ut på stupet for å se utsikten til Skaugum, Asker og Oslo, men området har mange andre kvaliteter som er vel verd et besøk. Det er flere adkomstmuligheter. Her foreslås det en kjører forbi Skaugum i Asker og parkerer på utfartsparkeringen like før Sem Gjestegård.

Fra parkeringsplassen går det blåmerket sti gjennom «Hundremeterskogen» der det er flere trær av anselig størrelse. Følg veien ned til venstre og videre NV langs Semsvannet. Her passerer en fiskeoppdrettsanlegget i Svartdalen og etter hvert det gamle sommerfjøset. Her er det frodig da det er mye kalkstein i grunnen. Om sommeren kan en finne «vingårdsniler» med sine store snilehus langs veien. Ved Tømmervika går blåmerket sti opp til høyre.  Den følger en smal kjørevei. Et stykke opp i åsen tar en blåmerket sti av til høyre opp til en bygdeborg. Her er det flott utsikt og tydelige spor etter palisaderøyser både nord og sør på åsryggen. Følg den umerkede stien videre mot Skaugumsåsen. Skogen blir etter hvert uberørt og en bør ta små avstikkere på begge sider av stien. En kommer så til den blåmerkede stien som går mot øst til utsiktspunktene. Dersom en er stø på foten og ikke plaget av høydeskrekk, kan en følge stien mer eller mindre rett ned stupet og gå tilbake til parkeringsplassen. Her anbefales det at en følger den blåmerkede stien tilbake i retning Franskleiv. Dersom en tar avstikkere til begge sider, vil en finne små vannpytter, myrer og gammel skog. Den observante vil trolig finne interessante lav og mosearter. Når en kommer ut av naturreservatet, vil en finne flatehogget skog av forskjellige årsklasser. Før en kommer til Pålsbråtan, tar den blåmerkede stien av til venstre til Tømmervika. Derfra kan en følge stien over jordet tilbake til parkeringsplassen. Underveis kan en utforske urene og stupene. Her er det blant annet funnet misteltein. Dette er Norges nordligste forekomst.

Se turen i Google Maps

Til turoversikten