Skitur fra Grua

NOAs kalendertur mars 2017

Jeg snører min sekk, jeg spenner mine ski ….   Mars – det er tiden for langturer på ski. Hva med å prøve Romeriksåsen på langs? Er vi spreke kan vi gå fra Grua til Nittedal kirke, eller som vi velger: Til Strøm bru i Nittedal.

Første tog til Grua gir et godt utgangspunkt. Andpusten start mot øst, oppover skogsveien forbi gruvene som har gitt stedet navn. Deretter over høgda til Langvann, der man i gamle dager tok nordover til Flåtaseter og videre til Bruvoll. Her har bilen overtatt: E 16 – et sår i naturvernhjertet. Så må vi finne oss i å fortsette på sørsiden av Rinilhaugen, på vår vei østover til Snellingen, den store gamle skauplassen med egen mølle. På vollen ligger en av Turistforeningens triveligste koier. Videre gjennom fredet evetyrskog på østsiden av Snellingen, over Ekstjern til Råbjørn (ny turistforeningskoie i østenden). Toddy i Råsjøstua før vi passerer selve kongsgården i eventyrene – Fearnleys jaktslott i østenden av Råsjøen.

Ved Elsjøen er det mulig å ta snarveien langs den gamle skiløypa over til Engelstadvangen, men ungskogen er tett på de kanter, så er en ikke i det utforskende hjørnet, er det sikrest å ta løypa om Hakkim, og så østover, ned storskogen i Gruvelia og utover de idylliske Flatnertjerna. Her er det “dags” for mat. Kaffelars kommer fram, kaffekjerring over tyribål – hvorfor gjør vi ikke dette oftere?

Fra Buvann tar vi rett vest. Det lir mot kveld, og på tide å vende hjem. Forbi Spikertjernkoia – nok en Turistforeningshytte – og ned de slake liene til Strøm bru, der går bussen tilbake til byen.