Skogsbilveien Siggerud-Eikjol

Det som tidligere var en traktorvei blir nå oppgradert til en vei som skal tåle store tømmerbiler. I tillegg etableres det en ny skogsbilvei mellom Siggerud og Eikjol

26 oktober 2022 vedtok kommunen at grunneier kan utbygge traktorveien til en vei som tåler flere tonn tunge tømmerbiler. I tillegg etableres det en ny 850 meter lang skogsvei mellom Eikjol og Landhus. Dette tiltaket vil ødelegge store naturverdier og vil legge grunnlag for omfattende hogst de nærmeste årene.
Veiene vil føre til en rasering av områder som er sentralt for friluftslivet.

Pal Hermansen
Artikkel i Østlandets blad 2/11-2022