Skolehage og klubbhus på Grorud

Naturvernforbundets lokallag blir med på skolehageprosjekt og får møtelokaler attpå!

Denne uka ble det levert to lass jord fra flerbrukshallen på Grorud til det som skal bli ny skolehage ved Grorud skole. Naturvernforbundet i Groruddalen blir med på skolehageprosjektet, og vi vil samtidig få tilgang til det lille huset i den gamle barneparken. Tanken er å bruke det som «klubbhus» for lokallaget og for oppbevaring av utstyr til prosjekter. Her kan vi arrangere «grønne nabolagskafeer, holde kurs og ha plass til oppbevaring av redskap, som vi har fått støtte til fra bydelens «grønne midler».  Dette vil også gjøre det lettere å samarbeide med skolen om felles prosjekter.