Smak på naturen

Smak på naturen er et prosjekt med formål å gi økt kjennskap til naturen og økt bruk av nærnatur. Vi vil med Smak på naturen – turene bidra til at de som ikke ellers går på tur, bruker nærnaturen, og at andre bruker den hyppigere. Dette vil vi gjøre ved å tilby turer med innføring i spiselige, ville vekster. Vi tar særlig invitere deltakere med minoritetsbakgrunn.

Vi stiller med turledere:

Edle Catharina Norman, som har sanket ville, spiselige vekster til de beste restaurantene i Oslo og har skrevet to bøker om emnet. Hun forteller om og oppfordrer deltagerne til å smake på de spiselige vekstene vi passerer langs ruten.

Maria Andersen forteller hva NOA jobber med, hvorfor det er viktig å ta vare på naturen og hvorfor Smak på naturen – prosjektet er viktig for oss.

Vi ønsker å pirre nysgjerrigheten og skape entusiasme for naturen. Det gjør vi fordi vi tror at det man er glad, vil vi ta vare på.

For øvrig kan det vise seg å være nyttig i en langvarig krisesituasjon å kunne sanke næringsrik, gratis mat i naturen.

Mål: 

  • Gi kunnskap om sanking av spiselige, ville vekster og bruken av dem.
  • Få flere til å ta nærnaturen i bruk.
  • Skape naturglede.

Her kan du lese mer om prosjektet og er du interessert i en tur i ditt område; kontakt maria @ noa.no