Snakk med politikerne på stand!

Vi oppfordrer alle naturvenner til å snakke med politikerne og stille relevante miljøspørsmål før valget.

folk i gate snakker med politikere på standBente Tovik

Det merkes at mange har forhåndsstemt, men noen er fortsatt interessert i å høre hva politikerne mener.

Kommunevalget nærmer seg, og de lokale politikerne kommer til å stå på stand i tiden fremover for å markedsføre sin politikk. Vi oppfordrer alle naturvenner til å snakke med politikerne og stille dem relevante miljøspørsmål.

Det er to viktige grunner til å stille spørsmål om partienes valgprogram:

1) For å gjør deg opp en mening om hvilke politikere som faktisk tar miljøet på alvor

2) For å få politikerne til å forstå at miljøet faktisk er noe som opptar velgerne

Noen forslag til spørsmål

Du velger selvsagt helt selv hvilke miljøsaker du ønsker å diskutere, men her er også noen forslag fra oss:

FNs Naturavtale

Norge har sammen med andre land forpliktet seg til å oppfylle FNs nye naturavtale av desember 2022. De tre første punktene i avtalen lyder slik:

  1. Arealforvaltning med naturen i sentrum: Alle arealer skal forvaltes på en måte som sikrer naturen, og at områder som har stor betydning for naturmangfold ikke går tapt.
  2. 30 prosent restaurering: Minst 30 prosent av ødelagte og skadede naturområder skal være under restaurering.
  3. 30 prosent vern og bevaring: Minst 30 prosent av alle land- og havområder skal bevares og beskyttes mot skadelig påvirkning fra menneskelig aktivitet. Områdene som vernes skal dekke alle naturtyper og de skal henge godt sammen. I slike områder skal kun aktivitet som er i overensstemmelse med verneformålet være tillatt.

Spørsmål til politikerne: Hvordan ser ditt parti for seg at naturavtalen skal etterleves i Bærum?

Kollektiv / Sykkel, gange

Fortsatt er det slik at transportsektoren står for en betydelig andel av klimagassutslippene i Bærum, og vi er langt unna de målene som er satt for å få flere til å velge sykkel.

Spørsmål til politikerne: Hvordan vil ditt parti arbeide for at det skal bli tryggere og mer attraktivt å sykle i Bærum?

Jordvern og nedbygging av dyrket jord

I sentrale strøk som Bærum er det et stadig press for å få tillatelse til å bygge boliger eller næringsbygg på de jordbruksarealene som fortsatt finnes.

Spørsmål til politikerne: Hvordan vil ditt parti arbeide for å hindre mer nedbygging av dyrket jord i Bærum?

Lykke til – og godt valg!