«Som å brenne opp Osebergskipet»

Torsdag 9. juli var en gruppe på 8 fra Naturvernforbundet i Oslo og Akershus med Gjermund Andersen i spissen på leit etter tømmer hugget i Follsjå-området. 3 fra lokallaget vårt deltok i aksjonen. «Dette tømmeret skulle aldri vært hogget», mener Naturvernforbundet.

Les mer om aksjonen i Dagsavisen 15. juli 2020.