Stadig færre snødager

Naturlige snødager kan bli en saga blott i Varingskollen om 30-40 år.

diagram snødagerKilde kart: https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/klima-dager-i-aaret-med-snoedybde-over-30-cm/42329031-049b-4817-bc43-ba3e8d1c4809

Vintrene vil i framtida bli kortere. Målinger på Bjørnholt i Nordmarka og Blindern viser at antall skidager er redusert med en tredel de siste 30 årene. Skidager er her definert som antall dager med en snødybde på 30 cm. Denne snødybden er også brukt i beregningen av framtidige scenarier.

Varingskollen

Når det gjelder Varingskollen har vi målinger fra Bane NOR. Snødybden ved Hakadal jernbanestasjon er målt siden desember 2007. Siden 2008 er gjennomsnittlig antall skidager under 60 dager.

Norsk klimaservicesenter anslår at det fra tidsperioden 1971-2000 til perioden 2031-2060 blir mellom 30 og 60 færre skidager i året. Noen av disse skidagene har nok forsvunnet allerede, men antall snørike dager kan bli mer enn halvert innen midten av århundret. I praksis betyr dette at naturlige skidager kan bli en saga blott i Varingskollen om noen år.

Denne analysen fra klimaforsker Ketil Tunheim ved Meteorologisk institutt er basert på et middels utslippsscenario. I offentlig forvaltning i Norge brukes det et høyere utslippsscenario, dette for å følge føre var-prinsippet. Det høye scenariet anslår opptil 90 færre skidager over Varingskollen alpinsenter.

Usikkerheten er imidlertid stor når det gjelder å bruke dataene lokalt.

Kilde for diagrammet: https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/klima-dager-i-aaret-med-snoedybde-over-30-cm/42329031-049b-4817-bc43-ba3e8d1c4809