Statsforvalteren med innsigelse mot massedeponi og skytebane i Gjelleråsmarka

En skytebane på Lahaugmoen vil ha store konsekvenser for befolkningen i de nærliggende områdene i Lillestrøm, Nittedal, Lørenskog og Oslo, og verdifull natur vil gå tapt. Vi er derfor veldig glad for at Statsforvalteren nå har fremmet en innsigelse mot forslaget.

Juni 2023 var forslaget om en ny skytebane i Gjelleråsmarka oppe til behandling i kommunestyret i Lillestrøm. Da stemte flertallet av Lillestrøms folkevalgte ja til at forslaget skulle legges ut på offentlig høring. 

Vil ha store konsekvenser for natur og friluftsliv

Med variert skog og spennende dyre- og fugleliv byr Gjelleråsmarka på friluftsliv og naturopplevelser for befolkningen i Lillestrøm, Nittedal, Lørenskog og Oslo. Det er et område som mange har glede av, og det har stor betydning for det daglige friluftslivet til menneskene som bor i nærområdet. 

Her er det planlagt å bygge skytebane. En gigantisk installasjon med to felt til skyting, og flere meter høye støyvoller i en hesteskoformasjon rundt hele anlegget. Med lange åpningstider flere dager i uken, og støyvoller på opp til 27 meters høyde – like høyt som et bygg på 9 etasjer – vil skytebanen ruve over Romerike som et monument over Lillestrøm-flertallets manglende forståelse for natur- og klimakrisen.

Prosjektet er omfattende – det vil ta lang tid, og det vil skape mye trafikk og støy i området. Lastebiler vil kjøre inn og ut fra anlegget med last full av stein og jordmasser. Faktisk skal rundt 900 000 kubikkmeter med forurensede overskuddsmasser kjøres inn til området. I tillegg skal det fjernes flere hundre tusen kubikkmeter med stein som allerede finnes på Lahaugmoen.

Det er altså snakk om et monsterdeponi av forurensede masser i Gjelleråsmarka – der barn leker, pensjonister går den vante formiddagsturen, og foreldrene tar seg en joggetur etter jobb.  

En skytebane på Lahaugmoen vil ha store konsekvenser for befolkningen i de nærliggende områdene i Lillestrøm, Nittedal, Lørenskog og Oslo. Muligheten for å høre fuglesang i Gjelleråsmarka uten skytestøy vil bli et knapphetsgode. Verdifull natur vil gå tapt. 

En seier for naturen

Vi er derfor veldig glad for at Statsforvalteren nå har fremmet en innsigelse mot forslaget, basert på at bygging av skytebanen vil medføre betydelig forringelse av et spesielt naturområde for mange rødlistede vedboende sopparter på et svært begrenset areal, og som ellers er særlig sjeldne i Øst-Norge.

Det politiske flertallet i Lillestrøm har ignorert faglige råd og ny kunnskap om naturverdiene i området og motstanden fra brukerne av Gjelleråsmarka. Vi er glad for at Statsforvalteren setter ned foten der lokalpolitikerne svikter. 

Gratulerer til alle som har stått på for denne saken i mange år!

En stor takk til frivillige i lokallag i Naturvernforbundet og i andre organisasjoner som har jobbet hardt for å prøve å få stanset tillatelse til bygging av skytebanen i lang tid, uten å gi opp underveis.