Steinskogen høydebasseng og vannledning – 21/3024

Naturvernforbundet i Bærum (NiB) vil komme med innspill til oppstart av reguleringsarbeid for Steinskogen høydebasseng og vannledning. Vi mener bl.a. at det må være teknisk mulig å finne en plassering innenfor dette området som tilfredsstiller hygienisk sikkerhet og sikkerhet mot uønskede hendelser. Les hele brevet her.