Stiller krav til bekke-åpning – pubisert i Budstikka 28. juli 2014

Budstikka omtalte NiBs uttalelse til reguleringsplanen for Solbergbekken i en notis publisert 28. juli 2014.

Oppdatert 2014.08.19.