Støtte til beboeraksjon på Heksebergfjellet

Naturvernforbundet støtter beboeraksjonen mot nedbygging av nærnaturen på Heksebergfjellet

I 2020 sendte Naturvernforbundet uttalelse til planene om utvidelse av en reguleringsplan ved det som kalles Skoglyfjell på  Heksebergfjellet.  Vi støtter en underskriftsaksjon mot total nedbygging av området og deltok på overrekkelse av underskriftene til ordfører 1. september 2021.  Vi forstår at kommunen er juridisk bundet av gjeldende reguleringsplan, men mener at en eventuell utbygging må gjøres så skånsomt som mulig. Dette er innfallsporten til nærnaturen for mange på Heksebergfjellet.