Suksess med debatt om bilby eller kollektivby

Det var fullt hus på mandagens debattmøte om transport i Oslo og Akershus på Litteraturhuset i Oslo. Rundt hundre tilhørere fikk med seg to korte faginnlegg fra vegdirektør Terje Moe Gustavsen og transportforsker Aud Tennøy, før fagfolk og politikere møttes til debatt.

I politikerpanelet deltok Oslos byrådsleder Stian Berger Røsland, Arbeiderpartiets utfordrer Libe Rieber-Mohn samt fylkespolitikerne Erlend Helle (SV) og Inge Solli (V) fra Akershus og avdelingsdirektør Per Schwarze fra Folkehelseinstituttet. Under kyndig ledelse av Aslak Bonde fikk vi en debatt som involverte tilhørerne.

Politikerne ble utfordret på viljen til å ta i bruk gjennomgripende løsninger for å redusere bilbruken som økte bompenger og kutt i p-plasser, samordning av arealpolitikken, som er svært viktig for å begrense transportbehovet og oppnå miljøriktige transportløsninger og ikke minst ompakking av Oslopakke 3. Et åndeløst publikum hørte at byrådsleder åpnet for å vri pakken i retning av økt støtte til kollektivtrafikken.