SuperMarkaDebatt ved Rognlivann

Opplev en valgdebatt av de sjeldne! I Oslomarka med toppkandidater fra markafylkene. Arne Nævra (SV, Buskerud), Rasmus Hansson, (MDG, Akershus) Ola Elvestuen (Venstre, Oslo).

I lys av konfliktene rundt Dammyrdalsveien og forslaget til ny skogbruksforskrift for Marka, arrangerer Naturvernforbundet i Oslo og Akershus valgdebatt mellom partiene onsdag 23. august kl 0930 – 1130 ved Rognlivann, nær Kampen.

Debatten vil også bli streamet – link legges ut mandag morgen.

I panelet sitter:
Arne Nævra, SV, Buskerud
Rasmus Hansson, MDG, Akershus og nasjonal talsperson
Ola Elvestuen, Venstre, Oslo og leder for energi- og miljøkomiteen
Fredrik Mellem, Arbeiderpartiet, Oslo
Mari Eifring, Rødt i Oslo
Hårek Elvenes, Høyre, Akershus og leder av fylkespartiet
Knut Skinnes, Senterpartiet, Buskerud

Polfarer Liv Arnesen, som bor ved Rognlivann, vil innlede debatten med å fortelle litt om hvorfor hun engasjerer seg i kampen for å bevare marka. Fylkesleder i Naturvernforbundet Oslo og Akershus Gjermund Andersen oppsummerer sommerens debatt. Les mer om den her: https://www.budstikka.no/nyheter/marka/lommedalen/polfarer-liv-arnesen-aksjonerer-i-marka/s/5-55-508025

(Krf og Frp er ogsp invitert, men har hittil ikke bekreftet deltagelse)

Generalsekretær i Naturvernforbundet, Maren Esmark, leder debatten, og partiene vil bli utfordret på:

– Veibygging i marka: Er det riktig at skogloven skal kunne tillate ny veibygging når markaloven ble vedtatt for å hindre nye tekniske inngrep?

– Hogst i Marka: Skal fremtidens hogst foregå ukontrollert og uten medvirkning fra markaorganisasjonene?

– Kartlegging av natur- og opplevelsesverdier i marka: Store verdier i marka er ikke registrert. Hvilke konsekvenser bør dette få for forvaltningen?

– Nye verneområder etter Markaloven: Verneprosessen i marka har stoppet opp. Hva vil politikerne gjøre for å få prosessen på skinner igjen?

De som skal delta, må selv ta seg inn til Rognlivann. Sykkel fra Sørkedalen via trillesti fra Fløyta er antakeligvis det raskeste. Ta med mat og drikke og sitteunderlag.

Send epost til maria@noa.no dersom du trenger transport inn til Rognlivann.

(Krf og Frp er ogsp invitert, men har hittil ikke bekreftet deltagelse)

Generalsekretær i Naturvernforbundet, Maren Esmark, leder debatten, og partiene vil bli utfordret på:

– Veibygging i marka: Er det riktig at skogloven skal kunne tillate ny veibygging når markaloven ble vedtatt for å hindre nye tekniske inngrep?

– Hogst i Marka: Skal fremtidens hogst foregå ukontrollert og uten medvirkning fra markaorganisasjonene?

– Kartlegging av natur- og opplevelsesverdier i marka: Store verdier i marka er ikke registrert. Hvilke konsekvenser bør dette få for forvaltningen?

– Nye verneområder etter Markaloven: Verneprosessen i marka har stoppet opp. Hva vil politikerne gjøre for å få prosessen på skinner igjen?

De som skal delta, må selv ta seg inn til Rognlivann. Sykkel fra Sørkedalen via trillesti fra Fløyta er antakeligvis det raskeste. Ta med mat og drikke og sitteunderlag.

Send epost til maria@noa.no dersom du trenger transport inn til Rognlivann