Svartskog: Høring om VA-løsning for Bålerudområdet

Svartskog: Høring om VA-løsning for Bålerudområdet, avgitt i 2014 

Les hele høringsuttalelsen