Tafatt boligpolitikk i Bærum? – publisert i Budstikka 24. februar 2012

Bærum har fått mye pepper for manglende vilje til boligbygging i både Budstikka og Aftenposten de siste dagene. Sist ute er Marianne Aasen i Budstikka 16.02, som mener at partiene må stå imot presset fra talspersoner som bruker bevaring av bl. a. marka og landbruksområder som begrunnelse for at Bærum skal redusere sin boligbygging.

Naturvernforbundet i Bærum (NiB) mener at denne kritikken er sterkt urettferdig. I disse dager bygges det på Fornebu, i Sandvika, på Vøyenenga og Bekkestua. Gjønnes og Høyskoletomta er rett rundt hjørnet og Franzefossbyen og Fossum kommer etter hvert. Dette vil til sammen gi boliger til 25-30.000 mennesker.  NiB vil derfor hevde at Bærum tar sin del av forpliktelsene. Vi er imidlertid enige i at boligbygging må skje i form av fortetting langs baner og trafikknutepunkt og at det er rom for flere boliger i form av blokkbebyggelse i senterområder.

Som vi tidligere har påpekt, kan man ikke forlange at alle tilflyttere til Osloregionen skal bosettes i de kommunene som ligger nærmest Oslo. Det er direkte urimelig at Oslos nærmeste naboer skal ofre sine grønne lunger, dyrkbare mark og biologiske mangfold for å dekke regionens boligbehov. Det må regional planlegging til for at denne kabalen skal gå opp og så vidt vi forstår er denne underveis. Vi gjør dessuten oppmerksom på at Bærum og Asker har et uvanlig stort biologisk mangfold der en betydelig del er av nasjonal verdi. Det er kommunene som har ansvaret for å ta vare på disse naturverdier og da må noe annet vike!

Bjørg Petra Brekke

Styreleder i Naturvernforbundet i Bærum

Oppdatert 2012.03.06.