Tanumplatået

Tanumplatået er det eneste nasjonale kulturlandskapet i Bærum.

Naturvernforbundet arbeider for bevaring av Tanumplatået, helt vest i Bærum.
NiB ønsker:
– Bevaring av et unikt og levende kulturlandskap.
– Å redde Bærums åpne historiebok.
– Å verne matjorden og videre jordbruksdrift.
– Gode vilkår for friluftsliv, naturopplevelse og folkehelse i Bærum.
– Bevaring av nærområdet for en stor del av Bærums befolkning.

Du kan lese mer om Tanumplatået her

Les også NiB sitt innlegg i Budstikka 7.juli 2018 her.

endret 19.juli.2018