Telttur ved Kroktjern

Adkomst: T-bane 3 til Ulsrud, alternativt buss 61B, 76 eller 79 til Østmarkveien eller parker ved Østmarksetra p-plass.

Denne turen passer godt som telttur med barn eller dagstur for voksne. Turveien begynner fra bommen ved Østmarksetra p-plass, ved nordsiden av Ulsrudvann. Området har en fin natursti, som krysser turveien ved Korketrekkeren, anlagt av Thomas Heftye som en ekstra fornøyelse for gjestene hans på vei til Sarabråten. Ved nordenden av Nøklevann tar dere til venstre mot den gamle husmannsplassen Lutdalen, hvor dere setter fra dere syklene.  

Følg blåmerket sti oppover mot Haukåsen. Når dere følger stien som går langs bekken kan det være verdt å ta en ekstra kikk på steinene i bekken. Har ble det sommeren 2015 funnet fossiler av blekksprut. Kanskje finnes det flere vitnesbyrd om at havet en gang sto mye høyere enn i dag? I stikrysset tar dere til høyre mot Haukåsen. Nå går dere inn i eventyrskogen.

Ved sør-siden av vannet er det en teltplass, men nordsiden har større plass og er enda finere. Følg blå-stien litt videre, og ta inn til venstre ved skiltene i sti-krysset. Det går en fin umerket sti langs vannet og videre ut på odden. Hvem bor i den mystiske hulen ved vannet? Gå på oppdagelsesferd og finn utløpet på baksiden av den lille kollen. Når dere skal tilbake går det an å fortsette rundt vannet på umerket sti. Gå på vestsiden av Kroktjerns-kollen, ellers blir det veldig bratt.

Hvis dere ikke er lei av å sykle, kan dere fortsette rundt Nøklevann til Rustadsaga som er åpen alle dager unntatt mandager. Herfra kan man sykle ut av marka og til Bogerud med t-bane og buss.