Tidligtur nord i Marka

Kalendertur januar 2017

Vi er inne i en periode med mildere klima og senere start på skisesongen. Hvis denne situasjonen fortsetter, vil jeg anbefale en januartur langt nord i Marka, der snøen – og isen på vannene – legger seg tidlig. Et fint utgangspunkt er parkeringsplassen på Ringkollen, der du allerede er 600 meter over havnivå. Dersom det er godt skiføre i hele Marka, kan du ta skibussen til Ringkollen og gå til Lommedalen via Løvlia, til Sørkedalen via Oppkuven, eller den drøye, men fine turen mot Spålen og Katnosa via Kikut mot byen.

Jeg tenker meg imidlertid sesongstart med en rundtur gjennom områdene nord i Marka. Løypa som krysser østover mellom øyene på Øyangen tar deg mot Damstua og over mot Mosjøen. Deretter østover over Langvassbrenna til Tverrsjøstallen. Der er det mulig å få kjøpt brus og vafler og ta en liten hvil, før du snur sørover og tar småvannene på østsiden av Pershusfjellet ned til Finnstad. Derfra turens høydepunkt over Finnvannet og gjennom Finnvassdalen; en upreparert løype gjennom en sjelden vakker rest av gammelskog.

Ta gjerne en avstikker ut fra løypa og se på hvordan naturen selv utvikler eventyrskogen. Du er nå inne i naturreservatet som omgir Katnosa og Spålen – vernet i 1995 etter 25 års kamp, takket være iherdig innsats særlig fra NOA!

Løypa snor seg videre ned til Spålen, der du vender vestover mot Ringkollen før det blir for mørkt. Opp skråningen mot Langtjernet og preparert løype nordover. Like nord for punktet der løypa krysser Spålsseterveien, markerte Samarbeidsgruppa for Natur og Miljø (SNM) sin motstand mot videre veibygging i dette området med en teltleir foran anleggsmaskinene i 1970. Aksjonen skapte mye blest om konflikten mellom økonomisk utnyttelse og vern, så selv om veien ikke ble stanset var aksjonen en vekker for mange. Siste etappe over glisne furumoer forbi Vambutjerna tilbake til Ringkollen.

Vel bekomme!