Til Grytedalen og Griseputten på ski

Adkomst: Tog til Movatn stasjon (Oslo-takst!)

Retur: Buss fra Solemskogen eller trikk fra Kjelsås

Vi følger skiløypa fra Movann, opp forbi Burås, til Sinober. Mulighet for en toddy før vi begir oss villmarka i vold. Turen mot sivilisasjonen har to varianter før vi kommer ned i Grytedalen: En langs ikke-preparert skiløype over nordre Langvann (ta av fra hovedløypa mot Snippen), opp en liten motbakke, før det går bratt ned i Grytedalen. Eller – dersom du har litt oppdagerlyst – en liten utenfortur i terrenget: Fra samme hovedløypa mot Snippen, tar du av sørover på de store myrene rett vest for Sinober. Helt i enden snevrer terrenget seg inn til en naturlig skiløype til neste myr (liten), og videre på andre siden av denne inn i en storstammet søylehall. Vri kursen litt mot vest, men ikke ut på vannet – få med deg så mye som mulig av denne flotte skogen! Så, helt sør for nordre Lanvann treffer du inn på samme skiløypa som over – retning Grytdalen.

Grytdalen er stedvis en bratt, vestlandsk V-dal, andre steder lettere framkommelig. Skiløypa tar av på skrå opp sørøstover til Grisputten før det bratteste terrenget. Storskog den siste biten før furukollene rundt putten. Og øst for putten kommer vi inn på hovedløypa til Solemskogen og evt videre ned til Kjelsås. GPX KML Sted   JanuarJanuar Grytedalen