Til ville Svartdalen og milde Spinneren

Transport: T-bane, buss eller bil til Skullerud.

Vei og blåmerket sti fra Skullerudstua mot Østmarkskapellet. Ta av sørover Rundvannsås og følg en av de mest særpregede stiene ned mot Sølvdobla. Nordøstover til veiens ende, derfra blåmerket sti mot Smørholet. Halvveis mellom veien og Smørholdet går det en flott, umerka sti opp på ryggen av Spinneren, med gammel, åpen furuskog, myrer og spennende søkk. På toppen en flott bauta. Følg stien videre sørover til kraftledningen, følg stien under ledningen østover forbi blåmerka sti til enden av skogsbilvei. Fortsett nordover på østsiden av Torsmosan til ny blåmerka sti. Følg denne til inngangen til Svartdalen, nord for Torsmosan. Her møter du Østmarka på sitt beste. En vill kløft med høye berg på begge sider, grovvokst skog, fløyelsmyke mosetepper og dåmen av store skoger. I hellinga ned mot sør-Elvåga er det fine rasteplasser, det samme er det på odden som stikker ut sørfra i vannet, der noen av Østmarkas største furuer nå har fått en fredet plett. GPX KML Sted   JuniJuni Svartdalen