Trenger færre biler og mer kollektivt i byene

Norge kommer ikke til å innfri sine miljømål dersom det ikke tas kraftige grep for å dempe bilbruken i byområdene. Det viser en utredning regjeringen mottok i dag.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen mottok utredningen fra Statens vegvesen Jernbaneverket, Kystverket og Avinor i dag.