Tur rundt Lutvann i Østmarka

En tur på blåstien rundt Lutvann i Hauktjern friluftslivsområde byr på variasjon med variert skog fra dal med store graner til høydedrag og sørvendte lier med furu. Området har flere spennende utsiktspunkter over vannet og mot store deler av byen og fjorden der Norefjell i nord og Jonsknuten i vest kan skues. Lutvann er det klareste vannet i hele Oslomarka og er på det dypeste hele 55 meter. Det fiskes kanadarøye, røye, ørret og abbor i vannet. Østmarkas Venner har «utropt» Lutvann til Dronninga blant Oslomarkas innsjøer.

 

Turen, som er ca 5.5 km lang, egner seg best på barmark og er litt krevende, men like fin uansett årstid. Mange ferdes rundt Lutvann året rundt og stien tråkkes derfor opp på snørike vintre.

 

Turen går i et viktig nærturområde for lokalbefolkningen i Alna og Østensjø bydeler i Oslo. Det finnes mange blåstier som leder inn til Lutvann, men den enkleste måten å starte turen på er denne: Ta T-banen, linje 2 til Haugerud, og videre busslinje 69 Lutvann til snuplassen i Ole Messelts vei hvor turveien starter. Alternativt kan du ta banen ytterligere ett stopp, til Trosterud, og følge en asfaltert gangvei på utsiden av boligområdene, til høyre når man kommer ut av T-banestasjonen, og komme inn på turveien via Lutvannsveien og Ole Messelts vei. Som en kuriositet kan det nevnes at Ole Messelt i sin tid var skogforvalter i Aker.

 

Ved snuplassen starter turveien inn til Lutvanns nordende og den går langs gjerdet til Lutvann leir. Når vi nærmer oss vannet litt ovenfor den tidligere husmannsplassen Fagerholt. Det må også fortelles av dikteren Henrik Wergeland ofte la søndagsturene sine til Fagerholt ved Lutvann.

 

Du kan følge veien som ender på badeplassen i nordenden av vannet og følge blåstien på østsiden, mot Lutdalen. På Lutåsen langs blåstien på østsiden kan du ta av en umerket sti på åskammen og finne en plass med en flott utsikt over fjorden og byen. Her er det fint å raste. Den umerkede stien leder inn igjen på den blåmerkede stien. Dersom du kun følger den blåmerkede stien går du glipp av denne formidable utsikten.

 

Etter nedstigning fra Lutåsen på østsiden av vannet kommer du til Lutvangen hvor stien krysser en rødmerket skiløype, ei myr og Lutvannsbekken. En avstikker mot nord langs den rødmerkede skiløypa fører til dammen og sørenden av Lutvann. Dersom du er heldig, kan du møte fossekallen der.

 

Tilbake på blåstien stiger du opp mot et annet utsiktspunkt på turen i sørvest. Her ser du hele Lutvann mot nord med blokkene på Romsås i det fjerne. Dette er også en fin rasteplass. Turen videre går på toppen av vakre, sørvendte furulier med vannet liggende nedenfor. Blåstien møter igjen turveien ved Fagerholt og du kan følge turveien tilbake til snuplassen og bussholdeplassen i Ole Messelts vei eller videre tilbake til Trosterud t-banestasjon.

 

Rundturen kan også tas motsatt vei!

 

Bente Lise T. Dagenborg, styremedlem i Østmarkas Venner