Tur til Kjaglidalen i Bærum

Adkomst: Offentlig transport: Buss nr. 151 til Rykkinn, stoppested Otto Rykkinns vei. Med bil kan en kjøre mot Isi Avfallsanlegg og parkere ved Engebråten

Når du går av i bussen, går du Busoppveien i retning Enli og Isi. Du passerer snart den gamle Isi sag, og fortsetter mot Engebråtan, ei lita bygd før du starter på Kjaglidalen. Vi skal inn i et område som både er spennende og karakteristisk, som er vernet som landskapsvernområder og naturreservater. Kjaglidalen er den største forkastningsdalen i Oslomarka, og er nærmere 8 km lang. Dalen har en rik flora og historie, tidligere lå mange husmannsplasser og setre her. For eksempel vokser gulveisen her, en planteart som er Bærums varemerke.

Etter å ha passert Engebråtan følg en gruset vei et stykke. Etter 300 meter kommer du til en bom, ta så stien som går ned mot Isielva. Stien går i et vilt landskap med høye trær, løvskog og barskog i skjønn forening. Ved dalbunnen følger du stien nordover ca. 700 meter. Der kommer du til en bro, og følg østre del av dalbunnen, en gruset vei i retning Kjaglienga. Her går en bratt sti opp til plassen Rognlia, men den skal vi ikke ta i dag. Vi følger stien ned og vader over Isielva, noe som er lett om elva ikke er flomdiger.

Knappnæring seter ligger ca. 2 km oppover Sirissdalen.  Setra ligger fint til på toppen av bakken, og var seter under Frogner gård. Navnet sier jo litt om knapp næring og slit i gamle dager. Setringen fortsatte fram til ca. 1930.

Fra Knappnæring seter tar vi veien tilbake til Skui. Vi følger nå veien på vestsiden av dalen, og passerer et nedlagt småbruk. Veien er lett å gå, og vi ser elva i dalbunnen og gamle kølabonner enkelte steder. Snart kneiser motorveibrua over oss, og her er ruinene etter Bjørum Sag og sagdammen. Vi tar bussen tilbake til fra Smestad