Tur til Storsand/Slottet i Asker

Kystverket planlegger utvidelse av farleden forbi Håøya. Naturvernforbundet ønsker å se på konsekvensene av dette prosjektet og turen vil belyse en del problemstillinger ved ny farled vest for Håøya.

Bli kjent med Oslofjorden!

Fjordgruppa i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og lokallaget Naturvernforbundet i Asker inviterer til tur til området Storsand, Sandspollen, Oscarsborg og Drøbaksundet.

Bakgrunnen er at Kystverket ønsker å åpne en ny skipskorriodor vest for Håøya.

Dette er et stadig gjentagende prosjekt, og Kystverket har tidligere laget en konsekvensutredning for hele leden fra Drøbak til Oslo havn med en egen rapport for Oslo havn, og Statforvalteren har et tidligere oppslag om status i saken med tilhørende dokumenter.

Det er betydelige negative konsekvenser ved prosjektet: Forum natur og friluftAftenposten, Venstre, MDG, Forsvarsbygg, VIKEN fylkeskommune og NIVA.

Formålet med turen er å bli kjent med området og konsekvensene av åpningen av jeteen, fjerning av skjær og grunner, samt den økte skipstrafikken vest for Håøya. Vi vil også se på andre utbyggingsprosjekter og naturen i området.

Selve turen blir svært kort, men hvis tiden tillater er det mulig å gå en runde langs sjøen mot Sandspollen. Det vil bli med fagfolk på botanikk, hydrologi, marinbiologi og økologi, samt lokalkjente.

Oppmøte: Kl 13.10 nede ved båthavna ved sandtaket (Færgestadveien). Turen vil vare 3-4 timer. Ta med kaffe og matpakke.

Det er ingen påmelding, men vi ønsker å arrangere samlet transport fra Oslo og Asker, så send oss en e-post hvis du vil være med. (NOA noa(a)noa.no)

Avstand fra Oslo, via Oslofjordtunnelen er ca 44 km/46 min

Avstand fra Asker ca 30 km/35 min

Ankomst med buss: (se ruter.no/reiseplanlegger eller Fra Oslo, fra Asker)

Buss 250 Sætre fra Oslo bussterminal kl 11:19. Bytte på Sætre bussterminal til buss 256 Åsheim bussterminal. Gå av på stoppet Storsandtoppen kl 12:56. Tetur 16.50 eller 18.50

Fra Storsandtoppen er det 16 minutters gangtid ned til oppmøtestedet.