Tverrpolitisk enighet i Oslo mot Rødkleiva

På folkemøte mot Rødkleiva 24. mai tok samtlige partier i bystyret klar avstand fra planene om å bygge ut for hoppsport i Rødkleiva. Både en ny normalbakke og et anlegg for skiflyvning ble avvist. Og best av alt: Partiene bekreftet at dette gjaldt, selv om det skulle dukke opp privat finansiering av anlegget.

Det er dermed klart at vertskommunen for det planlagte hoppsenteret ikke kommer til å gi de nødvendige tillatelsene til anlegget. Rødkleivaområdet eies av kommunen, og er kjøpt inn for å gi innbyggerne adgang til friluftsliv.

Anlegg for eliteidrett og underholdningsindustri er uaksepteabelt i Marka generelt, og i kommuneskogene spesielt, mener NOA. I kommuneskogene, som hovedsaklig er nærområder, er friluftslivet for allmennheten viktigst. Særlig er det viktig å ta vare på områder av høy kvalitet opplevelsesmessig. Område rundt Strømsdammen og Rødkleiva er registrert som Eventyrskog. Området er blant de mest verdifulle i hele Marka: Det er under 2% av Marka som er blitt rangert like høyt.