Ulovlig boligbygging i Marka

Representanter fra Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Naturvernforbundet i Oslo Vest, Sørkedalen Vel, Sørkedalen Bonde- og Småbrukarlag og beboere står sammen i kampen mot byggeprosjektet på Brennatunet.

Statsforvalteren i Oslo og Viken gav 31/3 – 21 Løvenskiold Eiendom grønt lys til å bygge ti eneboliger i Sørkedalen. Sivilombudet har nå konkludert med at Statsforvalteren brukte feil lovbestemmelse da byggetillatelse/godkjenning for Brennatunet i Sørkedalen ble gitt. Vedtaket er i strid med Markaloven, og nå krever Sivilombudet at Statsforvalteren behandler rammetillatelsen på nytt. NOA, som klaget saken inn for Sivilombudsmannen, krever at byggingen stanses med øyeblikkelig virkning, inntil Statsforvalterens vurdering foreligger.

Les hele saken i Akersposten.

Sørkedøler er heller ikke fornøyd med at villaer med prisantydning på mellom 14,5 og 15,5 millioner, som er godt synlig i lia, erstatter intensjonen i den gamle disposisjonsplanen for området. Den skulle sørge for bygging av boliger rundt mindre tun, spredt rundt i dalføret og ikke legge til rette for det de kaller godt synlig feltutbygging i dalen. De som stilte på Naturvernforbundets pressekonferanse sist tirsdag, er glade for at Sivilombudet har gitt dem og Naturvernforbundet rett, slik at saken må til ny behandling hos Statsforvalteren.

Les hele saken om sørkedølene i Akersposten.