Ulovlig boligbygging i Marka

Statsforvalteren i Oslo og Viken gav 31/3 – 21 Løvenskiold Eiendom grønt lys til å bygge ti eneboliger i Sørkedalen. Sivilombudet har nå konkludert med at Statsforvalteren brukte feil lovbestemmelse da byggetillatelse/godkjenning for Brennatunet i Sørkedalen ble gitt. Vedtaket er i strid med Markaloven, og nå krever Sivilombudet at Statsforvalteren behandler rammetillatelsen på nytt. NOA, som klaget saken inn for Sivilombudsmannen, krever at byggingen stanses med øyeblikkelig virkning, inntil Statsforvalterens vurdering foreligger.

Akersposten:
Leder av Naturvernforbundet, Nikolai Norman, peker opp mot feltet, godt synlig i åsen, hvor Løvenskiold Eiendom er i ferd med å bygge og ferdigstille 10 nye eneboliger. Navnet på prosjektet er Brennatunet og består av boliger med BRA 230 – 245 m2. Prisantydning på disse ligger mellom 14,5 og 15,5 millioner kroner.

– Det skulle aldri vært gitt tillatelse til å bygge disse boligene. Det er et klart brudd på Markaloven og det er helt uforståelig for oss at myndighetene ikke har grepet inn og stoppet prosjektet, innleder leder av Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA), Nikolai Norman.

Les hele saken her!