Ulovlig hogst på Ekeberg

NOA har opdaget og påtalt ulovlig hogst ved Ekebergrestauranten, utført av restaurantens driver og på en meget stygg og uprofesjonell måte. Oslo kommune, som eier skogen, vil anmelde hogsten til politiet.

NOA oppdaget i april ulovlig hogst i øverste del av stien opp fra Gamlebyen til Ekeberg. Mange store flotte løvtrær og også store furuer var hogd i skogholtet nedenfor Ekebergresturanten. En rekke mindre trær var også fjernet.

Saken ble meldt til Friluftsetaten. Dagbladet oppdaget at det var eieren av firmaet som leier Ekebergresturanten av Chrisrian Ringnes som hadde tatt seg til rette og «ryddet» i det han senere på Østlandssendinga kalte et «brakkområde». Holdningen til naturens viktigste ressurs er på bunnivå med slike utsagn.

Det som før var et frodig skogholt med fugleliv i gamle mosegrodde trær, er nå meid ned for utsikt ovenfra og virkelig blitt et brakkområde. Friluftsetaten vil anmelde forholdet.

Les mer Hos Dagbladet Hos NRK Østlandssendingen

Hogst sør for stien ned Ekebergskrenten.

Hogst av større lønn og furu