Ulovlig skytebane fortsatt i bruk på Korpåsen ved Leirsund

Skytebanen til Lillestrøm og omegn pistolklubb er ulovlig oppført, og kommunen har varslet tvangsmulkt, men fortsatt er den i full bruk.

Dette er en ganske utrolig historie. I 1977 ga det daværende bygningsrådet i Skedsmo midlertidig tillatelse til en skytebane ved Korpåsen på Asak ved Leirsund.  Men midlertidighet kan tydeligvis vare lenge.

I 1977 var det snakk om en ren pistolbane uten bygninger av noe slag. Siden da har banen blitt utvidet fra 25 til 50 meter, klubbhus og nytt skyteskur er oppført, det er gjort store terrenginngrep, støyvoller er bygget, og parkeringsplassen er betydelig utvidet. Alt innenfor et populært turomåde som i kommunens arealplan er avsatt til LNF (landbruk, natur og friluftsliv). Og – viser det seg – alt oppført uten søknader eller godkjenninger av noe slag. Ulovlig, med andre ord. 

Etter utallige runder i kommunen, statsforvalteren og politiet er status at både kommunen og Statsforvalteren har slått fast (for tredje gang!) at inngrepene som er gjort, er ulovlige. Lillestrøm kommune har varslet tvangsmulkt om ikke alt er fjernet innen 26.09.2021. Politiet henla først saken, men Statsadvokaten har begjært saken gjenopptatt. 

Lillestrøm og Omegn Pistolklubb (LOP) har svart med å sende klage til Sivilombudet der de henviser til menneskerettigheter og «individets krav om vern av fundamentale rettigheter» …

Naboer og brukerne av naturområdene er sterkt plaget av støy fra skytebanen, men LOP mener altså at klubbens medlemmer har en menneskerett til å drive med skyting her.  Naturvernforbundet har bistått og støttet naboene i denne kampen mot LOPs ufattelige arroganse. 

Et uavklart spørsmål er 40 år med blyammunisjon som ligger i terrenget.  Hva med det?