Ulven: Utfordringer og muligheter for langsiktig overlevelse

Naturvernforbundet i Groruddalen avholder årsmøte 6. april kl 1900 i Ellingsrud kirke. I forkant av årsmøtet, kl 1800, inviterer lokallaget til et åpent foredrag med Petter Wabakken om ulven.

Gråbein, gråtass eller varg? Kjært og forhatt barn har mange kallenavn. Det finnes vel knapt et dyr som er mer myteomspunnet enn ulven. Men hvor mye vet vi egentlig om våre store rovdyr i Norden? Hvor mye av Norges forvaltning er basert på kunnskap? Konflikten rundt Norges forvaltning av rovdyr, og da spesielt ulv, har vist at kløften mellom meningsmotstandere er dyp. Hvordan kan vi åpne opp en slik fastlåst debatt?

I dag er ulven kategorisert i artsdatabasen som kritisk truet, som er nivået før regionalt utryddet. I debatten som har rast i høst, fra rovviltnemdene gav fellingstillatelse av 47 individer og til miljøverndepartementet trakk tilbake fellingstillatelsen av 32 av dem, har det vært demonstrasjoner og sterkt engasjement på begge sider av konflikten. Naturvernforbundet har et ønske om å ha levedyktige bestander av våre store rovdyr. For å få en konstruktiv debatt og en konstruktiv rovdyrforvaltning må våre avgjørelser bli tatt på grunnlag av kunnskap.

Petter Wabakken har forsket på ulv i 40 år, er førsteamanuensis på Høgskolen i Hedmark og norsk prosjektleder i Skandulv. Ingen vet mer om ulven i Norge enn denne mannen. Naturvernforbundet i Groruddalen har i forbindelse med sitt årsmøte 06.april invitert Petter Wabakken til å holde et foredrag om ulv. Foredraget er gratis og åpent for alle som er interessert i å lære mer om ulv. Velkommen til et faktabasert foredrag om en av våre mest myteomspunne arter: Ulven.

Selve årsmøtet vil bli avholdt i etterkant av foredraget. Mer informasjon om årsmøtet og arbeidsprogram. Velkommen skal du være!