Underholdningsindustri mot friluftsliv i Rødkleiva

Skitinget har idag vedtatt å gå inn for utbygging av hoppanlegg i Rødkleiva. Dermed går det mot full krig mellom eliteidrett og underholdningsindustri på den ene siden, og det allmenne friluftslivet og naturvernet i Marka på den andre. – Denne kampen skal vi vinne for Markainteressene, sier Gjermund Andersen i NOA.

Skitingets vedtak medfører et forslag om utbygging av både normal bakke for hopp til VM i 2011 og av en skiflyvningsbakke i Rødkleiva.

Rødkleiva ligger i Marka, på grunn eid av Oslo kommune – innkjøpt for å ivareta friluftsinteressene. Å komersialisere disse arealene er uaktuelt.

Området har stor opplevelsesverdi, er registrert som eventyrskog og er tilrettelagt spesielt for at bevegelseshemede kan få oppleve Marka. Mer enn 20.000 mennesker har området som sitt nærturområde.

På folkemøte mot utbygging av Rødkleiva tirsdag i denne uken, sam samtlige partier i Oslo et klart NEI til utbyggingen.

– Skitinget utviser en arroganse av dimensjoner, når de likevel prøver å trumfe sin vilje gjennom. Men denne kampen skal de ikke vinne. Til det er Marka for viktig, mener NOA, som sammen med friluftsorganisasjonene og velforeninger kjemper mot utbyggingen.

– Skitinget utviser en arroganse av dimensjoner, når de likevel prøver å trumfe sin vilje gjennom. Men denne kampen skal de ikke vinne. Til det er Marka for viktig, mener NOA, som sammen med friluftsorganisasjonene og velforeninger kjemper mot utbyggingen.