Undervisning – naturfag i naturen

Vil dere bli kjent med naturen rundt dere og med aktuelle og varige spørsmål rundt natur og miljø? Hvordan ønsker dere at det skal se ut her når dere er gamle, og hva må skje for at ønskene skal gå i oppfyllelse? Med disse oppgavene kan dere også lage syltetøy med bær dere har plukket selv, skrive dikt, eller løse oppgaver med GPS. La barn og unge bruke sansene i naturen og bli kjent med den på sin egen måte! Dette kan bli en spennende tid i naturen som gir inntrykk.

Last ned oppgaveheftene fra denne siden. De passer bra sammen med Naturkart og Eventyrskogsbrosjyrer.

Med disse oppgavene knyttet opp mot læreplanverket Kunnskapsløftet ønsker vi at barn og unge blir trygge på naturen og knytter bånd til den med aktivitet og kunnskap. Det er egne oppgaver for 1 – 2 trinn, 3 – 4 trinn og 5 – 7 trinn.

Oppgavene er prøvd ut i samarbeid med Lutvann skole.

God fornøyelse!OppgaveTrinnÅrstidVedleggOmråde Oppgave 1 Trærne i Eventyrskogen 3.- 4. trinn Mai – sept.

1A Faktaark for lærere Eventyrskog

1B Lærers presentasjon Eventyrskog

1C Oppgaver til intro om Eventyrskog Alle områder der det også er eventyrskog: Lutvann, Sognsvann/Båntjern, Årvollåsen.  

Oppgave 2 Naturkart og GPS 5.- 7. trinn Mai – sept. 2A Skjema: Planter og vegetasjonstyper Kan brukes i alle områdene.   Oppgave 3 Eventyrskog og plantefelt 5.- 7. trinn Mai – sept.

3A Eventyrskog, plantefelt eller OL – løyper?

3B Trollene på Heddalsskogen Alle områder der det også er eventyrskog og plantefelt: Sognsvann/Båntjern og Årvollåsen.   Oppgave 4 Bær 5.- 7. trinn Aug. – sept.

4A Bærark 1

4B På bærtur – oppgaveark

4C lærers presentasjon – bærplanter og vegetasjonstyper

4D Bærark 2 Særlig skogområdene: Lutvann, Sognsvann/Båntjern, Årvollåsen, Isdammen-Hestejordene, Stovner, Røverkollen, Dælivann, Bogstad, Ljanselvas øvre del, Maridalen.   Oppgave 5 Rim og rytme 1.- 2. trinn Hele året 5A Femlinjersdikt Brukes helst i et område med spennende skog – men kan tilpasses alle områdene.   Oppgave 6 Eventyr 1.- 2. trinn Hele året

6A Kittelsentegninger – fil 1

6B Kittelsentegninger – fil 2

6C Trollene på Heddalsskogen Brukes helst i et område med spennende skog – men kan tilpasses alle områdene.

Tips: Dersom du ikke får åpnet oppgavene kan du sjekke om sikkerhetsinnstillingene i nettleseren din hindrer det, eller prøve i nettleseren Mozilla Firefox.

 

Alle foto: Hilde Friis Solås

 

Andre hefter som dere kan bruke på turen

På bærtur?

Lyst til å se hvor du kan finne bær i marka? Bruk vårt nye bær-ark sammen med naturkartene og finn spennende ruter hvor du kan plukke bær!

Vil du finne ut hva trærne heter?

Bruk bestemmelsesnøkkelen for trær og se hvordan du kan gjenkjenne trær på turen! 

 

Vil du lære mer?