Utenriksfergeutredning (Oslo) – innspill

Multikonsult har på oppdrag fra Plan- og bygningsetaten og Oslo Havn KF, utredet mulige framtidige plasseringer av terminal for utenriksfergene i Oslo. Fem alternativer i Oslo havn er vurdert. NOV er bekymret for effekter på natur- og miljø-dersom Kongshavn er en terminal. NOV har ikke tatt konkret stilling til alternativene, menn på man ikke velger Hjortnes bl.a. fordi det gir mulighet for naturrestaurering og opparbeiding av et betydelig grøntareal som vil strekker seg fra Filipstad mot Frognerkilen, med en avstikker mot parken Tinkern på Skillebekk.

Se utredningen her: https://magasin.oslo.kommune.no/byplan/hvor-skal-fergene-ligge

Les vår høringsuttalelse her:  https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2021154423&fileid=9924146