Uttalelse til E134 i Asker og E18 i Lier

Naturvernforbundet i Hurum og Røyken har skrevet høringsuttalelse til planbeskrivelsen med konsekvensutredning av de ulike alternativene for ny veiforbindelse mellom E134 i Asker og E18 i Lier. Vi mener at Vikerkorridoren samla sett har klart minst konsekvenser for natur og kulturlandskap.