Uttalelse til temaplan «Samferdsel og mobilitet» i Asker

Temaplanen skal sette mål for hvordan fremtidens utfordringer innenfor samferdsel og mobilitet skal løses i Asker kommune

Naturvernforbundets viktigste innspill til planen er :

Verden er i en klima- og naturkrise og utslippene må reduseres. Tiltakene må iverksettes nå, og befolkningen må venne seg til endringer for å få dette til.

Veinettet og biltrafikken tar stor plass og har mange negative sider. Flere må over på kollektivtransport, sykkel eller gange for å begrense trafikkveksten.

Lese hele uttalelsen her