Uttalelse vedrørende uthus på ca 15 m^2 på Greinehytta (Bærum gnr. brnr. 106/1)

Bærum kommune, Byggesak,                                               Bærum 2.11.2015

Epost post@baerum.kommune.no

Kopi til

Arkitektkontoret Per A. Tofthagen

Mob: 90053962                                                        

Email: per@tofthagen.no

Uttalelse vedrørende uthus på ca 15 m^2 på Greinehytta (Bærum g. nr br nr 106/1)

Saksnummer er 14/140632/MARBAK

Tiltaket ligger helt på grensen mellom Bærum og Hole  kommuner, men  uthuset planlegges bebygd på Bærumsiden. Vi har behandlet saken i vårt styre, og har ingen innvendinger til prosjektet. Vi ønsker tiltakshaver, Skiforeningen og Bærums Værk Rotary Klubb lykke til med tiltaket.

Mvh

Bjørn Kåre Salvesen

Saksbehandler for markasaker i Naturvernforbundet i Bærum

Oppdatert 2015.11.04.