Utvidelse av perioden med ferdselsforbud i verneområder for sjøfugl i Oslo og Viken

Vi støtter forslaget om å utvide ferdselsforbudet fra 15. mars til 15. april. Når det gjelder utvidelse etter 15. juli, mener vi det er tilstrekkelig med en utvidelse til 31. juli.

Måke i luftaElin Kampenhaug

Måke i lufta

Statsforvalteren ber om synspunkter på forslag om å utvide ferdselsforbudet i sjøfuglkoloniene i Oslo og Viken, samt samordne disse langs skagerrakkysten.

Selv om mange overholder ferdselsforbudet, så ser vi at sjøfuglkolonier er truet av menneskelig ferdsel. Hovedsakelig er det kajakkpadlere som absolutt skal innenfor nærgrensen og eventuelt gå i land på holmer og skjær, samt, spesielt tror vi, hobbyfiskere som blir stående lenge inne på holmen med fiskestang i en viktig tid for fuglene. Sommerstid er det solbadere. Å utvide ferdselsforbudet i begge retninger vil være et godt instrument for å sikre overlevelsen av mange arter i fjorden.

Les hele innspillet her.