Vallerveien 146 planID. 2020007.

Naturvernforbundet i Bærum mener det er så store naturverdier som vil gå tapt hvis boligprosjektet blir realisert og ber  om at det blir avvist.Les høringssvaret her.