Vår egen Svein blir profilert i Besteforeldrenes klimaaksjon

Styremedlem i Naturvernforbundet Lillestrøm er profilert i et nyhetsbrev fra Besteforeldrenes klimaaksjon

Tog er en både praktisk og miljøvennlig reisemåte, etterspurt av reisende. Til tross for dette legger Norske Tog opp til redusert tilbud av sovevogner i framtida. Les mer om bakgrunnen for dette i nyhetsbrevet til Besteforeldreaksjonen.