Vardåsen; Askers flotteste utsiktspunkt!

Rundturen starter ved Gullhella stasjon på Spikkestadbanen. Ta tog til Gullhella stasjon, eller bil til P-plass samme sted.

Fra topplatået på Vardåsen er det vid utsikt over store deler av Indre Oslofjord med Oslo, Asker, Bærum og Nesodden og østover mot Kjekstadmarka. I klarvær kan du se helt til fjellheimen i vest og Jonsknuten ved Kongsberg.

Området Vardåsen/Slottsfjellet er en liten del av Oslomarka sørvest for Asker sentrum, avgrenset av E18 i nord, Spikkestadbanen i øst, Heggedalsveien og Verkenselva i sør. Den markante toppen av Vardåsen (349 moh) kan sees fra store deler av Oslo og Bærum, og er et landemerke i Asker. Vardåsen var et naturlig sted å tenne bål, dengang vardebrenning var en viktig måte å varsle ufred på. Det eldste vardesystemet i Norge, fra Håkon den godes tid, strakte seg, i følge historiske kilder, langs hele kysten fra Båhuslen til Varangerfjorden. Systemet med vardevakt og vardebrenning var i bruk helt til 1814.

I området vest for Vardåsen ligger 5 mindre naturreservater.

Start turen fra Gullhella ved å krysse toglinja og følg traktorvei mot nordøst. Snart kan du velge å gå på en parallell sti til høyre for veien ca 400 m til du kommer ut på traktorveien igjen. Blåmerket sti mot Vardåsen tar snart av til venstre. Stien går opp igjennom furuskog, for en stor del på svaberg av drammensgranitt, dannet dypt under jordas overflate. Turen opp til toppen har en stigning på nesten 250 høydemeter. Når stien begynner å flate ut får du fantastisk utsikt sørover ned stupet mot dalen mellom Dikemark og Heggedal. Like før du kommer til toppen passerer du det idylliske Vardetjernet. Her kan det kanskje kan være aktuelt å ta en rast og et bad? Vi følger stien på østsida av tjernet og går siste stykket opp mot toppen fra nordøst hvor du kan nyte utsikten.

Fortsett langs stien fra toppen mot sørøst. Etter ca 300 m velger du stien mot høyre som tar deg ned langs Vardåsens vestside (dersom du ikke foretrekker å gå raskeste vei ned og tilbake til Gullhella). Der terrenget begynner å flate ut under åsen tar du til venstre over en hogstflate og følger blåmerket sti fram til «Stupet». Fra stidelet følger du merket sti i retning Vardåsen kirke ca 70 m til du kommer inn på en lysløype. Vi skal ikke følge denne, men en mye hyggeligere sti som tar av mellom en bjerk og en furu etter ca 10 m mot høyre ved lysløypa.

Før du går inn på denne stien anbefaler vi en avstikker ca 100 m ned til Oppsjømyrene som omfatter fire små naturreservater (merket med gult på kartet). Myrene har variert og interessant vegetasjon og flora. En rekke plantearter som er i ferd med å bli sjeldne i lavlandet i Sør-Norge, finnes her. Ved tjernene er det ofte soner med høgstarrsump. Den sjeldne og truete orkideen myrflangre finnes i området. Åbortjernmyra blir restaurert ved at gamle grøfter er fylt igjen og mye uønsket trevegetasjon er fjernet. Mer om dette på informasjonsskilt ved myra. Det idylliske Åbortjernet ligger litt videre på samme sti.

Returner tilbake til lysløypa og ta inn «den lille stien» til venstre. Denne tar deg over en liten åsrygg med blandingsskog dominert av furutrær. Gå stien som følger ryggen i retning mot Jutemyr. Herfra må vi følge en mer opparbeidet traktorvei/skiløype forbi Vardåsen alpinbakke tilbake til Gullhella stasjon.

Denne rundturen kan gjerne forlenges fra «Stupet» ved å følge stiene videre vestover rundt Slottsfjellet (se blå markering på kartet). Her kan du gå igjennom en ganske uberørt og åpen eventyrskog i varierende terreng. Vest for toppen ligger et idyllisk, lite tjern. Retur til «Stupet» på stisystemet sør for Oppsjø.